fbpx

Avís legal i política de privacitat

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

Li informem que NÚRIA ESPARCH PUIG (en endavant “Anglo School”) és el titular de la web angloschool.cat, amb DNI 40.312.870 B i domicili al C/ Manuel de Falla, num. 30, 17190, Salt, Girona. Pot contactar per correu electrònic a info@angloschool.cat.

 

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà als diferents formularis de contacte. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través dels diferents formularis, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant Dades Personals). La informació que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament de dades sota la responsabilitat d’ “Anglo School” i es mantindrà confidencial i protegit.

 

“Anglo School” informa als usuaris que, en compliment del RGPD 679/2016 disposa d’un Registre d’Activitats. Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que “Anglo School” tracti les seves dades personals de forma automatitzada i els incorpori a un tractament de dades amb la finalitat de poder respondre les consultes que vostè plantegi i prestat i oferir els seus serveis. A l’epígraf finalitat li detallarem àmpliament amb quina finalitat “Anglo School” tractarà les seves dades personals.

 

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació  l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.

 

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens les ha facilitat a través dels diferents formularis de contacte o als correus electrònics.

 

Dades que es sol·liciten al formulari de contacte:

Nom i cognoms.
Correu electrònic.
Telèfon

 

Dades que es sol·liciten al formulari de subscripció de Newsletter:

Nom i cognoms.
Correu electrònic.
No es tractaran dades especialment protegides.

 

Visitar el web de “Anglo School” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

 

L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves dades personals per part d’ “Anglo School” de conformitat amb la Present Política de Protecció de Dades. No obstant, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, no podrà utilitzar el formulari de contacte.

 

“Anglo School” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti dades personals a “Anglo School” ni utilitzi els nostres serveis.

 

L’usuari haurà de facilitar a “Anglo School” les dades personals que se li puguin requerir quan utilitzi el formulari de contacte. Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per a garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

A “Anglo School” tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes.

 

Finalitat del tractament de dades del formulari de contacte: respondre a les seves consultes.

 

En resum, la informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis i als correus electrònics, es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016. Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

 

El nostre compromís:

Prometem protegir la seva intimitat i tractar de forma confidencial la informació que proporcioni.

La informació que proporcioni serà utilitzada únicament per als serveis contractats.
No revelarem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment.

 

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació. Podrà donar-se de baixa de la newsletter quan ho desitgi.

 

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “Anglo School”  i seran sotmeses a secret professional per a poder prestar-li el servei sol·licitat.

 

 

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si “Anglo School” tracta amb dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la cancel·lació. Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals que ens hagi proporcionat, establerts al RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Por fer-ho per escrit al domicili social ubicat al C/ Manuel de Falla, num. 30, 17190, Salt, Girona. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.