fbpx

Advanced

Cambridge Certificate in Advanced English

El Certificate in Advanced English és el segon nivell més alt dels exàmens Cambridge English, en el nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d’Europa.

 

El CAE està pensat per a aquelles persones que tenen un nivell adequat per a la majoria de les situacions quotidianes incloent els negocis i els estudis. La superació d’aquest examen indica competència per a utilitzar l’anglès de manera eficaç i per a desenvolupar-se amb seguretat en situacions socials i professionals.

 

El CAE està reconegut per institucions d’ensenyament superior en molts països com a prova de competència lingüística adequada per a cursos impartits i avaluats en anglès. Quasi totes les universitats del Regne Unit, Austràlia  i cada dia més universitats dels Estats Units reconeixen el CAE.

Què inclou l’examen?

Consisteix en quatre proves:

  • Reading & Use of English: 1 hora 30 minuts. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no-ficció, en diaris i en revistes, i demostrar la teva capacitat en gramàtica i vocabulari en diferents contextos.
  • Writing: 1 hora 30 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari o un assaig.
  • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
  • Speaking: 16 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.