fbpx

Metodologia

Diferents formes de ser, diferents formes d’aprendre

La Metodologia innovadora, per aprendre anglès i comunicar-te en anglès, que apliquem a les nostres classes es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples i té en compte que no tots tenim la mateixa forma d’aprendre. Això vol dir que, basant-nos en les teves necessitats particulars, t’ajudem a desenvolupar les teves habilitats perquè aprenguis i et comuniquis en anglès amb èxit.

 

Fins fa poc a les escoles s’afavoria la intel·ligència matemàtica i la lingüística. Els alumnes que destacaven en aquests àmbits eren exitosos, mentre que els que dominaven altres àmbits com l’artístic, el musical, corporal, etc. quedaven exclosos. Es considerava que la intel·ligència era única i es mesurava amb un test.

 

A Anglo School vàrem ser de les primeres escoles d’idiomes que vàrem apostar per introduir la metodologia de les Intel·ligències Múltiples a les nostres classes. Aquesta visió, proposada pel nord-americà Howard Gardner l’any 1983, trenca amb la visió tradicional de la intel·ligència i defensa que és una capacitat que es desenvolupa segon els estímuls que rebem de l’entorn, les experiències o l’educació rebuda.

A les nostres classes potenciem un ensenyament integral que tindrà en compte tant els teus aspectes cognitius, com els físics o els afectius per tal de desenvolupar totes les teves facetes.

L’aprenentatge d’una llengua és més eficaç quan:

Interactues en anglès i participes activament a classe.

Practiques l’idioma a través d’activitats estimulants i atractives.

Gaudeixes de les classes, et sents còmode, segur i acceptes els teus possibles errors com una part natural de l’aprenentatge.

Combines les activitats de comprensió i expressió oral, lectura i expressió escrita amb activitats de gramàtica, vocabulari i pronunciació.

Utilitzes varietat de mitjans i tecnologies (visuals, d’àudio, ordinadors) perquè les classes siguin lúdiques i amenes.

Descobreixes per tu mateix, i amb el treball en grup, les regles gramaticals.

Gràcies al mateix esforç, les recordaràs per la seva relació activa en l’enteniment de la llengua, Un ensenyament/descobriment dirigit molt millor que escoltar passivament les explicacions.

icona-angloschool-negatiu

“not all people have the same interests and abilities;
not all of us learn in the same way”

No tothom té els mateixos interessos i habilitats;
no tots aprenem de la mateixa manera.

Gardner, 1983

Gaudiràs i desenvoluparàs les teves habilitats realitzant activitats pensades per al tipus d’intel·ligència en la qual destaques:

  • Intel·ligència lògica-matemàtica: activitats que els facin calcular, raonar, resoldre enigmes, experimentar, etc.
  • Intel·ligència lingüística: activitats per llegir, escriure, escoltar, explicar i els jocs de paraules.
  • Intel·ligència visual-espacial: imatges, dibuixos, dissenys, visualitzacions.
  • Intel·ligència cinètica-corporal: activitats per expressar-te, ballar, construir, modelar, etc.
  • Intel·ligència musical: activitats amb ritmes i melodies, cantant, escoltant, seguir el ritme, etc.
  • Intel·ligència interpersonal: relacionant-te amb els altres, intercanviant idees, organitzant, dirigint, etc.
  • Intel·ligència intrapersonal: activitats per meditar, planificar, autoreflexionar, etc.
  • Intel·ligència naturalista: activitats per experimentar, manipular, investigar, utilitzar el raonament.

Valors

Integració

Anglo School va apostar des dels seus inicis per la diversitat cultural, integrant alumnes de diferents nacionalitats per tenir classes més enriquidores.

Compromís

Ajudant als nostres estudiants a assolir l’èxit en l´aprenentatge, amb paciència, dedicació, creativitat i molt de positivisme per part de tot l’equip de l’escola.

Professionalitat

Els nostres centres són Cambridge Preparation Center i Cambridge Pretesting Centres; utilitzen el material d'aquesta reconeguda universitat, i el professorat en rebem formació continuada.

Innovació

En l’ús de metodologies, eines, estratègies i recursos novedosos en l’ensenyament de la llengua anglesa, tant en projectes, jocs i activitats online com presencialment a les nostres aules.