fbpx

El Key English Test (KET) i Key English Test for Schools (KET)

Anglo school Cambridge Exams Key English Test

És el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. KET reconeix l’aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic.

 

Hi ha dues versions de KET disponibles: KET i KET per a les escoles.

 

Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament de temes en KET per a les escoles està especialment adreçat als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

Què inclou l’examen?

Consisteix en tres proves:

  • Reading and Writing: 1 h 10 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre una senzilla informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de completar frases senzilles i escriure un petit missatge ó nota de 25-35 paraules.
  • Listening: 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre anuncis i altres missatges orals expressats emesos de forma clara i no massa ràpida.
  • Speaking: 10 min. Els candidats han de demostrar que poden prendre part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres.