fbpx

El Preliminary English Test (PET)

Preliminary English Test (PET)

És el Nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Avalua si ets capaç d’utilitzar  situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió).

 

L’examen PET suposa una valuosa qualificació si desitges treballar o estudiar a l’estranger o vols desenvolupar una carrera professional internacional. També és una formació útil per accedir a exàmens superiors com ara FCE (First Certificate in English).

 

Hi ha dues versions disponibles del PET: PET i PET per a les escoles.

 

Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és el mateix. L’única diferència és que el contingut i tractament dels temes en PET per les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i experiències dels alumnes de l’escola.

Què inclou l’examen?

Consisteix en tres proves:

  • Reading and Writing: 1 h 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre la informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de demostrar l’ús de vocabulari i estructures completant tasques com ara produir un missatge breu i escriure una història o carta d’aproximadament 100 paraules.
  • Listening: 30 min (aprox.). Els candidats han de ser capaços de comprendre el significat de diversos tipus de missatges enregistrats incloent-hi anuncis, entrevistes i discussions sobre temes de la vida diària. També han de ser capaços de comprendre les actituds i intencions dels interlocutors.
  • Speaking: 12 min. Els candidats prenen part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre tot allò que els agrada o que no els agrada. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.