fbpx

Young Learners (YLE)

Els Young Learners (YLE) són exàmens d’anglès pensats per a infants de 7 fins a 12 anys. N’hi ha tres de diferents: Starters, Movers i Flyers.

 

Tots tres exàmens consten de tres parts, que avaluen la comprensió i l’expressió oral i escrita. Els candidats han d’observar una il·lustració i comparar-la amb una frase per saber si l’enunciat és cert o fals, descriure dibuixos i, ja en nivells superiors, completar frases o textos amb les paraules adequades.

 

Starters es correspon amb el nivell pre-A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües,  Movers amb el nivell A1 i  Flyers, amb l’A2.

 

En els Cambridge English Young Learners no s’aprova ni se suspèn. Sigui quin sigui el resultat, tots els candidats reben un certificat.